Vyšetření krevního tlaku

Tlak krevní (TK)

Měříme rtuťovým tonometrem standardním způsobem podle jednotné metodiky WHO (CINDI)/ISH (Mezinárodní společnost pro hypertenzi).
Měření se provádí u sedícího klienta po 10 minutovém uklidnění na pravé paži (při první návštěvě klienta na obou pažích) s volně podloženým předloktím ve výši srdce. Standardně se využívá rtuťový sfygmomanometr s přiměřeně širokou manžetou (při obvodu paže od 33 cm je obvyklá manžeta šíře 12 cm, u paže s obvodem 33 - 41 cm manžeta 15 cm a u paže nad 41 cm manžeta šířky 18 cm).
Hodnota diastolického tlaku (DTK) se odečítá s přesností na 2 mmHg při vymizení ozev (V. fáze podle Korotkova). Měření opakujeme 3x a řídíme se průměrem z 2. a 3. měření.
Za arteriální hypertenzi se podle kritérií WHO/ISO z r. 1993 označuje opakované zvýšení TK ł 140/90 mmHg prokazované alespoň u 2 ze 3 měření TK, pořízených alespoň při dvou různých návštěvách.

Hodnocení TK (mmHg)
STK   DTK Hodnocení
<100 nebo < 60 hypotenze
<120 a < 80 optimální krevní tlak
120 - 129 a 80 - 84 normální
130 - 139 nebo 85 - 89 zvýšený normální
140 - 159 nebo 90 - 99 stadium 1 (mírná) hypertenze
>140 a <90 izolovaná systolická hypertenze
140 - 149 a <90 podskupina hraniční izolované systolické hypertenze
160 - 179 nebo 100 - 109 stadium 1 (mírná) hypertenze
140 - 159 nebo 90 - 99 stadium 2 (střední) hypertenze
>180 nebo >110 stadium 3 (závažná) hypertenze
 

Poskytujeme

 • internetové poradenství
 • osobní konzultace
 • přednášky, besedy pro veřejnost

Působíme v oblastech

 • Poruchy výživy a její následky
 • Nadváha a obezita
 • Nedostatečná výživa
 • Protikuřácká poradna
 • Prevence předčasného stárnutí

Cíle našeho snažení

 • Dosáhnout zlepšení stávajícího zdraví
 • Prodloužit dobu aktivního života na nejdelší možnou míru
 • Prodloužit soběstačnost

Kontaktujte nás!

Poradnu vede: MUDr. Ludmila Truhlářová
Sídlo poradny:
Jana Roháče 80, Staré Splavy
Tel.fax: 487 523 550
Mobil: 602 719 366 nebo 733 126 404
E-mail: ludmila.truhlarova@seznam.cz