Index tělesné hmotnosti, index centrální obezity

Můžete si ověřit své hodnoty:
1) Index tělesné hmotnosti = Body Mass Index (BMI)
BMI = hmotnost v kg/výška v m2
Výšku měříme s přesností na 1 cm a hmotnost na 0,1 kg.

Posouzení váhy dle kategorií BMI (kg/m2)
  Podváha Přiměřená váha Nadváha Obezita
Muži < 20 20 - 25 25 - 30 > 30
Ženy < 19 19 - 24 24 - 29 > 29


2) Index centrální obezity = Waist Hip Ratio (WHR)
 WHR = obvod pasu v cm/obvod boků v cm
Měříme krejčovským metrem s přesností na 0,5 cm.


Hodnocení typu distribuce tuku dle indexu WHR
  Spíše periferní Vyrovnaná Spíše centrální Centrální risk
Muži < 0,75 0,75 - 0,80 0,80 - 0,85 > 0,85
Ženy < 0,85 0,85 - 0,90 0,90 - 0,95 > 0,95

nebo
3) obvod pasu ( v cm)
Měříme krejčovským metrem s přesností na 0,5 cm.
Hodnocení obvodu pasu ve vztahu k riziku kardiovaskulárních a metabolických komplikací obezity (podle klasifikace IOTF).

  Zvýšené riziko Vysoké riziko
Muži > 94 cm > 102 cm
Ženy > 80 cm > 88 cm

Poskytujeme

 • internetové poradenství
 • osobní konzultace
 • přednášky, besedy pro veřejnost

Působíme v oblastech

 • Poruchy výživy a její následky
 • Nadváha a obezita
 • Nedostatečná výživa
 • Protikuřácká poradna
 • Prevence předčasného stárnutí

Cíle našeho snažení

 • Dosáhnout zlepšení stávajícího zdraví
 • Prodloužit dobu aktivního života na nejdelší možnou míru
 • Prodloužit soběstačnost

Kontaktujte nás!

Poradnu vede: MUDr. Ludmila Truhlářová
Sídlo poradny:
Jana Roháče 80, Staré Splavy
Tel.fax: 487 523 550
Mobil: 602 719 366 nebo 733 126 404
E-mail: ludmila.truhlarova@seznam.cz