Vyšetření

Co potřebujeme znát?

K tomu, abychom mohli posoudit Váš zdravotní stav, potřebujeme znát některé údaje. Měření krevního tlaku a měření antropometrická provedeme sami, ale vyšetření biochemická Vám provede Váš praktický lékař a s těmito výsledky je třeba přijít do naší poradny.  Uvádíme pro Váši zajímavost i výsledky jednotlivých vyšetření. Je ovšem třeba upozornit, že organismus je celek a hodnocení je nutno v celém komplexu.

Více na stránce: Co potřebujeme znát?

Antropometrická vyšetření

Patří sem:
1) Index tělesné hmotnosti = Body Mass Index (BMI) BMI = hmotnost v kg/výška v m2
Výšku měříme s přesností na 1 cm a hmotnost na 0,1 kg.

Posouzení váhy dle kategorií BMI (kg/m2)
  Podváha Přiměřená váha Nadváha Obezita
Muži   < 20      20 - 25     25 - 30        > 30
Ženy   < 19      19 - 24     24 - 29        > 29

Více na stránce: Antropometrická vyšetření

Biochemická vyšetření

Výsledky těchto testů si musíte přinést od svého praktického lékaře
Standardně jsou v poradně hodnoceny hladiny celkového cholesterolu, HDL cholesterolu, triacylglycerolů a glukózy v krvi. Vyšetření LDL cholesterolu, kyseliny močové vidíme jako další důležité hodnoty.
Hodnocení vychází z rizikových limitů jednotlivých stanovených parametrů a z posouzení rizika z jejich vzájemných vztahů (hodnocení rizika vzniku onemocnění).
Na základě hodnocení komplexu rizikových faktorů lze stanovit míru rizika a podle konsenzu Společnosti pro aterosklerózu volit vhodný postup.

Více na stránce: Biochemická vyšetření

Somatická vyšetření

Tlak krevní (TK)
Měření krevního tlaku provedeme sami, pokud budete znát výsledky z dřívější doby, bude to výhoda

Více na stránce: Somatická vyšetření

Poskytujeme

 • internetové poradenství
 • osobní konzultace
 • přednášky, besedy pro veřejnost

Působíme v oblastech

 • Poruchy výživy a její následky
 • Nadváha a obezita
 • Nedostatečná výživa
 • Protikuřácká poradna
 • Prevence předčasného stárnutí

Cíle našeho snažení

 • Dosáhnout zlepšení stávajícího zdraví
 • Prodloužit dobu aktivního života na nejdelší možnou míru
 • Prodloužit soběstačnost

Kontaktujte nás!

Poradnu vede: MUDr. Ludmila Truhlářová
Sídlo poradny:
Jana Roháče 80, Staré Splavy
Tel.fax: 487 523 550
Mobil: 602 719 366 nebo 733 126 404
E-mail: ludmila.truhlarova@seznam.cz