Kruzy a ozdravné pobyty u Máchova jezera

Kurzy, které Vám opravdu pomohou...

Jsou vhodné při snižování nadváhy, neboť snížení váhy nelze dosáhnout při jedné návštěvě. Je nutná kontrola nejen váhy, ale je třeba sledovat i další ukazatele. 
Obezita je onemocnění a tuková tkáň je orgán, který se uplatňuje v metabolismu a zasahuje do něho. 

Dosažení výsledku vyžaduje úsilí, které trvá určitou dobu a pokud chceme, aby výsledek byl trvalý, tak to znamená přebudování ustálených zvyků, postojů a celé psychiky.

V kurzu Vám pravidelně po 3 týdnech zkontrolujeme krevní tlak, provedeme měření a vážení a zhodnotíme Váš jídelníček.
Při první návštěvě je dobře si s sebou přinést výsledky biochemického vyšetření, které Vám provede Váš praktický lékař a kde budou uvedeny následující hodnoty: hladina krevního cukru, hodnota celkového cholesterolu, hodnota HDL a LDL cholesterolu a hladina kyseliny močové

Tyto údaje nám pomohou směřovat Váš jídelníček správným směrem. Pokud se Vám to z nějakého důvodu nepodaří, tak je zapotřebí dodat tyto výsledky co nejdříve. Je to velmi důležité. Další kontrolu těchto testů je dobře provést na konci kurzu, ale není to nezbytně nutné. 

Zpracování jídelníčku provádíme pomocí programu, takže je možno jídelníček zaslat e-mailem před termínem další návštěvy, abyste si mohli odnést výsledek při další konzultaci.

Předpokládaný úbytek na váze je 1,5 – 2 kg za měsíc. Větší úbytky nejsou vhodné z řady důvodů, které Vám při konzultacích vysvětlíme.
Pomůžeme Vám změnit návyky, které vedou k nadváze
Je nezbytná Vaše osobní návštěva. Konzultace vedené po internetu nebo telefonicky nevedou k výsledku. Termíny konzultací přizpůsobíme Vašim možnostem.
Účast dalších osob při konzultacích není vhodná. Pouze u dětí je možná přítomnost matky nebo otce, ale je nutné, abychom měli možnost s dítětem hovořit sami. 

V případě potřeby nebo na základě Vaší žádosti Vám doporučíme homeopatickou léčbu. 

Pokud je naše poradna pro Vás vzdálená a máte v úmyslu přenocovat v penzionu, tak laskavě nám svůj úmysl sdělte předem, aby bylo možno rezervovat včas pokoj.

Věříme, že budete spokojeni a přispějeme ke zlepšení Vašeho zdraví
Rádi Vám pomůžeme.

Poskytujeme

 • internetové poradenství
 • osobní konzultace
 • přednášky, besedy pro veřejnost

Působíme v oblastech

 • Poruchy výživy a její následky
 • Nadváha a obezita
 • Nedostatečná výživa
 • Protikuřácká poradna
 • Prevence předčasného stárnutí

Cíle našeho snažení

 • Dosáhnout zlepšení stávajícího zdraví
 • Prodloužit dobu aktivního života na nejdelší možnou míru
 • Prodloužit soběstačnost

Kontaktujte nás!

Poradnu vede: MUDr. Ludmila Truhlářová
Sídlo poradny:
Jana Roháče 80, Staré Splavy
Tel.fax: 487 523 550
Mobil: 602 719 366 nebo 733 126 404
E-mail: ludmila.truhlarova@seznam.cz