O zdraví

O výživě

Ani si neuvědomujeme, že nejsilnější zbraní v boji proti nemocem je naše strava. Je to jak v předcházení nemocem, tak i jako součást léčby. Každá potravina obsahuje množství složek, z nichž každá nějakým způsobem zasahuje do našeho metabolismu, do procesů, které zajišťují život a jeho kvalitu. Záleží pouze na nás, co si vybereme a co našemu tělu dodáme.
Kvalitní výživa zajistí správný růst a vývoj dětí. Ale nejenom jejich fyzický vývoj. Výživa zasahuje rovněž do vývoje duševního. Může se podílet spokojenosti a rozvoji dítěte. V řadě případů je základ budoucího zdraví položen právě v dětství.

Více na stránce: O výživě

O pohybu

Fyzická aktivita je pohyb, ideálně ve venkovním prostředí. Pohybem míníme hlavně chůzi, neboť patří k nejpřirozenějším pohybům člověka. A venkovní prostředí má významný vliv na naší psychiku. Při chůzi v přírodě nastává relaxace, kterou nenahradí žádná posilovna.
Nezapomeňme, že pokud si chceme udržet váhu, tak musí být příjem stejně velký jako výdej, tedy kolik toho sníme, tak také toho tolik musíme vydat. A výdej energie je jenom jeden: pohyb.
Množství energie, která se spotřebuje na základní funkce / činnost srdce, dýchání, činnost střev/je prakticky stále stejné.

Více na stránce: O pohybu

O pohodě

Dnešní život klade na každého velké nároky. Společnost vyvíjí tlak na každého jednotlivce, nutí ho, aby dělal stále nové věci, byl rychlejší, technicky dovednější, tvořivější. A také, aby se dokázal ekonomicky zabezpečit, a to na dobré úrovni. Vyhovět všem požadavkům, být schopný, úspěšný, atraktivní a ještě k tomu příjemný, milý a navíc skutečně spokojený, je úkol velmi těžký. Ve snaze, abychom takoví byli, často obětujeme naši osobní pohodu. 

Více na stránce: O pohodě

Rizikové faktory

Převážná část rizik, která ohrožují zdraví, souvisí se způsobem života, takže je v našich rukou je ovlivnit. Jsou to faktory ovlivnitelné. Patří sem  především kuřáctví, nepřiměřená a nevhodná výživa, s nadváhou a obezitou, nízká pohybová aktivita, nadměrná duševní zátěž a stres, nadužívání alkoholu.
Jsou známy také rizikové faktory neovlivnitelné, které ovlivnit nedokážeme. Je to věk (s přibývajícím věkem riziko stoupá), pohlaví (některé nemoci se vyskytují častěji u žen, jiné u mužů) a  dědičnost (některé nemoci jsou podmíněny vrozenými vlastnostmi).

Více na stránce: Rizikové faktory

Zásady životního stylu

 • Nekuřte.
 • Sledujte svoji hmotnost, cvičte, choďte na procházky. Vaše tělesná hmotnost by neměla překročit ideální hmotnost pro váš věk a výšku o více než 5 kg.
 • Jezte pestrou stravu.
 • Každý den si dopřejte dostatek zeleniny a ovoce, nejlépe v syrovém stavu.
 • Přidávejte do jídla složky s vysokým obsahem vlákniny (snězte denně alespoň 800 gramů různých obilnin, luštěnin nebo brambor).
 • Odstraňte ze svého jídelníčku tučná jídla.
 • ...

Více na stránce: Zásady životního stylu

Poskytujeme

 • internetové poradenství
 • osobní konzultace
 • přednášky, besedy pro veřejnost

Působíme v oblastech

 • Poruchy výživy a její následky
 • Nadváha a obezita
 • Nedostatečná výživa
 • Protikuřácká poradna
 • Prevence předčasného stárnutí

Cíle našeho snažení

 • Dosáhnout zlepšení stávajícího zdraví
 • Prodloužit dobu aktivního života na nejdelší možnou míru
 • Prodloužit soběstačnost

Kontaktujte nás!

Poradnu vede: MUDr. Ludmila Truhlářová
Sídlo poradny:
Jana Roháče 80, Staré Splavy
Tel.fax: 487 523 550
Mobil: 602 719 366 nebo 733 126 404
E-mail: ludmila.truhlarova@seznam.cz