O MUDr Ludmile Truhlářové

Životopis ve zkratce...

Absolvovala jsem lékařskou fakultu University Karlovy v Praze a poté jsem se specializovala v oboru epidemiologie. Zajímaly mne vždycky jevy, hromadně se vyskytující v populaci a jejich prevenci jsem pokládala za významnou s hlediska celé společnosti. Pracovala jsem v řadě epidemií a podílela jsem se na zavádění očkování některých onemocnění, jako třeba dětské obrny, černého kašle, později spalniček , hepatitidy a dalších. Některé zajímavé případy jsem publikovala v odborném tisku.

V dalších letech jsem se specializovala v oboru organizace a řízení zdravotnictví a v této oblasti jsem působila dlouhá léta. Přesto ve mně přetrval zájem o nemoci, které postihují většinu populace. S rozvojem úrovně společnosti se situace se změnila a významné se staly nemoci neinfekční, jako obezita, cukrovka, a další, které nepochybně souvisejí se způsobem výživy a způsobem života obyvatel. V posledních 20 letech jsem se věnovala zejména této problematice a vedla jsem poradnu zaměřenou na podporu zdravého způsobu života.

Přednášela jsem pro školy a zájmové skupiny a získala jsem poměrně dost zkušeností z práce s klienty. Viděla jsem ty, kteří úspěšně dosáhli svých cílů, ale i ty, kteří zůstali na půl cesty.

Zpracovala jsem poměrně obsáhlý materiál týkající se výživy, a otázek s ní souvisejících, jehož část je uveřejněna na těchto stránkách.
Vždycky jsem pokládala prevenci onemocnění za lepší cestu, než léčbu následků nemoci.
To mne vedlo k rozhodnutí, zveřejnit poradnu zaměřenou na podporu zdravého způsobu života.
Sama ve svém životě jsem se snažila tyto zásady uplatňovat a respektovat. A mohu říci ze své zkušenosti, že to přinese dobré výsledky a dosáhnout jich není tolik náročné.

Poskytujeme

 • internetové poradenství
 • osobní konzultace
 • přednášky, besedy pro veřejnost

Působíme v oblastech

 • Poruchy výživy a její následky
 • Nadváha a obezita
 • Nedostatečná výživa
 • Protikuřácká poradna
 • Prevence předčasného stárnutí

Cíle našeho snažení

 • Dosáhnout zlepšení stávajícího zdraví
 • Prodloužit dobu aktivního života na nejdelší možnou míru
 • Prodloužit soběstačnost

Kontaktujte nás!

Poradnu vede: MUDr. Ludmila Truhlářová
Sídlo poradny:
Jana Roháče 80, Staré Splavy
Tel.fax: 487 523 550
Mobil: 602 719 366 nebo 733 126 404
E-mail: ludmila.truhlarova@seznam.cz