Hodnocení parametrů biochemického vyšetření

Standardně jsou v poradně hodnoceny hladiny celkového cholesterolu, HDL cholesterolu, triacylglycerolů a glukózy v krvi. Vyšetření LDL cholesterolu, kyseliny močové vidíme jako další důležité hodnoty.
Zjišťování hodnot jednotlivých sledovaných biochemických parametrů vychází zejména z údajů získaných od ošetřujícího lékaře klienta.
Hodnocení vychází z rizikových limitů jednotlivých stanovených parametrů a z posouzení rizika z jejich vzájemných vztahů (hodnocení rizika vzniku onemocnění).
Na základě hodnocení komplexu rizikových faktorů lze stanovit míru rizika a podle konsenzu Společnosti pro aterosklerózu volit vhodný postup.

Hodnocení jednotlivých parametrů
Celkový
cholesterol
(mmol/l)
< 5,00
5,01 - 6,49
> 6,50
normální hodnota
zvýšená hodnota
riziková hodnota
HDL (mmol/l) <1,00 riziková hodnota
Triacyglyceroly
(mmol/l)
<2,00
>2,00
normální hodnota
rizikové hodnoty
Glukóza
(mmol/l)
< 5,19
5,20 - 6,09
> 6,10
normální hodnota
hraniční hodnoty
vysoké riziko
LDL
(mmol/l)
< 3,40 normální hodnota
pro běžnou populaci
Kyselina močová (umol/l)
Muži
Ženy

>416
>339
riziko
riziko

Poskytujeme

 • internetové poradenství
 • osobní konzultace
 • přednášky, besedy pro veřejnost

Působíme v oblastech

 • Poruchy výživy a její následky
 • Nadváha a obezita
 • Nedostatečná výživa
 • Protikuřácká poradna
 • Prevence předčasného stárnutí

Cíle našeho snažení

 • Dosáhnout zlepšení stávajícího zdraví
 • Prodloužit dobu aktivního života na nejdelší možnou míru
 • Prodloužit soběstačnost

Kontaktujte nás!

Poradnu vede: MUDr. Ludmila Truhlářová
Sídlo poradny:
Jana Roháče 80, Staré Splavy
Tel.fax: 487 523 550
Mobil: 602 719 366 nebo 733 126 404
E-mail: ludmila.truhlarova@seznam.cz