Co potřebujeme znát?

K tomu, abychom mohli posoudit Váš zdravotní stav, potřebujeme znát některé údaje. Měření krevního tlaku a měření antropometrická provedeme sami, ale vyšetření biochemická Vám provede Váš praktický lékař a s těmito výsledky je třeba přijít do naší poradny.  Uvádíme pro Váši zajímavost i výsledky jednotlivých vyšetření. Je ovšem třeba upozornit, že organismus je celek a hodnocení je nutno v celém komplexu.

Antropometrické údaje:

Měříme je u nás v poradně.

Patří sem:
1) Index tělesné hmotnosti = Body Mass Index (BMI) BMI = hmotnost v kg/výška v m2
Výšku měříme s přesností na 1 cm a hmotnost na 0,1 kg.

Posouzení váhy dle kategorií BMI (kg/m2)
  Podváha Přiměřená váha Nadváha Obezita
Muži   < 20      20 - 25     25 - 30        > 30
Ženy   < 19      19 - 24     24 - 29        > 29

2) Index centrální obezity = Waist Hip Ratio (WHR)
 WHR = obvod pasu v cm/obvod boků v cm
Měříme krejčovským metrem s přesností na 0,5 cm.

Hodnocení typu distribuce tuku dle indexu WHR
  Spíše periferní Vyrovnaná Spíše centrální Centrální risk
Muži < 0,75   0,75 - 0,80        0,80 - 0,85         > 0,85
Ženy     < 0,85   0,85 - 0,90        0,90 - 0,95         > 0,95

3) obvod pasu ( v cm)
Měříme krejčovským metrem s přesností na 0,5 cm.
Hodnocení obvodu pasu ve vztahu k riziku kardiovaskulárních a metabolických komplikací obezity (podle klasifikace IOTF).

  Zvýšené riziko Vysoké riziko
Muži > 94 cm > 102 cm
Ženy > 80 cm > 88 cm

Somatické údaje 

Tlak krevní (TK)
Měření krevního tlaku provedeme sami, pokud budete znát výsledky z dřívější doby, bude to výhoda
Pro Vaši informaci uvádíme hodnoty krevního tlaku :

Hodnocení TK (mmHg)
STK   DTK Hodnocení
<100 nebo < 60 hypotenze
<120 a < 80 optimální krevní tlak
120 - 129 a 80 - 84 normální
130 - 139 nebo 85 - 89 zvýšený normální
140 - 159 nebo 90 - 99 stadium 1 (mírná) hypertenze
>140 a <90 izolovaná systolická hypertenze
140 - 149 a <90 podskupina hraniční izolované systolické hypertenze
160 - 179 nebo 100 - 109 stadium 1 (mírná) hypertenze
140 - 159 nebo 90 - 99 stadium 2 (střední) hypertenze
>180 nebo >110 stadium 3 (závažná) hypertenze

Biochemická vyšetření

Výsledky těchto testů si musíte přinést od svého praktického lékaře
Standardně jsou v poradně hodnoceny hladiny celkového cholesterolu, HDL cholesterolu, triacylglycerolů a glukózy v krvi. Vyšetření LDL cholesterolu, kyseliny močové vidíme jako další důležité hodnoty.
Hodnocení vychází z rizikových limitů jednotlivých stanovených parametrů a z posouzení rizika z jejich vzájemných vztahů (hodnocení rizika vzniku onemocnění).
Na základě hodnocení komplexu rizikových faktorů lze stanovit míru rizika a podle konsenzu Společnosti pro aterosklerózu volit vhodný postup. Pro vaši představu uvádíme hodnoty:

Hodnocení jednotlivých parametrů
Celkový
cholesterol
(mmol/l)
< 5,00
5,01 - 6,49
> 6,50
normální hodnota
zvýšená hodnota
riziková hodnota
HDL (mmol/l) <1,00 riziková hodnota
Triacyglyceroly
(mmol/l)
< 2,00
> 2,00
normální hodnota
rizikové hodnoty
Glukóza
(mmol/l)
< 5,19
5,20 - 6,09
> 6,10
normální hodnota
hraniční hodnoty
vysoké riziko
LDL
(mmol/l)
< 3,40 normální hodnota
pro běžnou populaci
Kyselina močová (umol/l)
Muži
Ženy

> 416
> 339
riziko
riziko

Z těchto údajů je možné stanovit míru rizika, kterým jste ohroženi a stanovit pro Vás optimální program

Poskytujeme

 • internetové poradenství
 • osobní konzultace
 • přednášky, besedy pro veřejnost

Působíme v oblastech

 • Poruchy výživy a její následky
 • Nadváha a obezita
 • Nedostatečná výživa
 • Protikuřácká poradna
 • Prevence předčasného stárnutí

Cíle našeho snažení

 • Dosáhnout zlepšení stávajícího zdraví
 • Prodloužit dobu aktivního života na nejdelší možnou míru
 • Prodloužit soběstačnost

Kontaktujte nás!

Poradnu vede: MUDr. Ludmila Truhlářová
Sídlo poradny:
Jana Roháče 80, Staré Splavy
Tel.fax: 487 523 550
Mobil: 602 719 366 nebo 733 126 404
E-mail: ludmila.truhlarova@seznam.cz